Parafia Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie

Sakramenty

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne,

w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją

CHRZEST

BIERZMOWANIE

MAŁŻEŃSTWO

NAMASZCZENIE

Chrzest

 

Zanim dziecko zostanie ochrzczone, najpierw Rodzice lub jedno z Rodziców powinno przyjść do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania i zapisać dziecko do chrztu. Przy zapisie należy przedstawić księdzu

Niezbędne dokumenty:

  • wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,

  • dane o rodzicach chrzestnych, zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,

  • karteczki z odbytej spowiedzi rodziców dziecka i rodziców chrzestnych.

 

 

Chrzestnym może być ten, kto:

  • ukończył 16 lat,

  • jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,

  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,

  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Bierzmowanie

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque pharetra leo nunc, eu lobortis mauris elementum at. Pellentesque massa sem, auctor quis arcu sed, sollicitudin posuere diam. Proin mattis hendrerit lorem et finibus. Ut pulvinar vestibulum nibh. Nam porta ultrices nulla sed pulvinar. Duis ac pretium augue. Vivamus nec consequat risus. Etiam non magna augue. Donec sit amet tincidunt elit. Phasellus maximus posuere nisl, nec maximus tortor.

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości. Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską.

„Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24).


Narzeczeni planujący zawrzeć Sakrament Małżeństwa powinni zgłosić się w Kancelarii Parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed terminem ślubu

Namaszczenie chorych

 

Namaszczenie chorych jest sakramentem, podczas którego Bóg leczy duszę chorego, daje siłę i ulgę w cierpieniu, a czasem przywraca zdrowie ciała. 

 

Jak działa sakrament chorych?

Namaszczenie chorych da ci pocieszenie, pokój i siłę. Spotkasz Jezusa, który cię umocni. Niektórzy chorzy zostają nawet w ten sposób uzdrowieni. 

 

Jak jest udzielany?

Kapłan namaszcza czoło i dłonie chorego poświęconym olejem. Wypowiada przy tym słowa:

 

Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego.

Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie.

Ewangelie mówią, że Jezus w szczególny sposób troszczył się o chorych; bardzo wielu ludzi uzdrowił na ciele i na duszy. Chorzy mogą także dziś odczuć Bożą miłość w sakramencie namaszczenia chorych. W osobie kapłana sam Jezus stoi przy łóżku chorego.

 

Kiedy stosować?

Sakrament chorych nie jest ostatnim namaszczeniem. Nie trzeba się go bać ani wstydzić. Jest sakramentem wielokrotnego użytku, a przyjąć go może każdy któremu dolega poważna choroba.

Wybierasz się do szpitala na zabieg lub operację? Skorzystaj wcześniej z sakramentu chorych, np. po niedzielnej eucharystii podejdź do zakrystii i poproś księdza o namaszczenie - dostaniesz duchowe umocnienie na czas pobytu w szpitalu. 

Osoby, które same już nie mogą przyjść do kościoła odwiedzamy w domach.

 

Wiatyk

Człowiek, który umiera, powinien się wyspowiadać oraz przyjąć Wiatyk, czyli Komunię Świętą "na drogę". Tak określa się jedzenie lub przekąski zabierane w długą podróż.

Namaszczenie chorych pomaga także przejść przez śmierć. Jezus jest tym, który nie tylko towarzyszy nam w momemcie śmierci, lecz przeprowadza nas przez śmierć do życia w niebie.

Adres

ul. Świętego Ducha 9 
70-205 Szczecin

Kontakt

+48 (91) 434 35 02

 jan.ewangelista@sac.org.pl

 

Nr konta parafii

PKO SA: 60 1240 3927 1111 0011 0146 6883

Obserwuj nas

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.